• اتصالات مانیسمان,اتصالات مانیسمان درزدار,مانیسمان رده 40,رده 40 مانیسمان,اتصالات رده 40,اتصالات درزدار مانیسمان,درزدار رده 40 مانیسمان,فروشنده اتصالات مانیسمان,عرضه اتصالات مانیسمان,انواع اتصالات مانیسماناتصالات مانیسمان,اتصالات مانیسمان درزدار,مانیسمان رده 40,رده 40 مانیسمان,اتصالات رده 40,اتصالات درزدار مانیسمان,درزدار رده 40 مانیسمان,فروشنده اتصالات مانیسمان,عرضه اتصالات مانیسمان,انواع اتصالات مانیسمان
  • responsive sliderاتصالات مانیسمان,اتصالات مانیسمان درزدار,مانیسمان رده 40,رده 40 مانیسمان,اتصالات رده 40,اتصالات درزدار مانیسمان,درزدار رده 40 مانیسمان,فروشنده اتصالات مانیسمان,عرضه اتصالات مانیسمان,انواع اتصالات مانیسمان
  • اتصالات مانیسمان,اتصالات مانیسمان درزدار,مانیسمان رده 40,رده 40 مانیسمان,اتصالات رده 40,اتصالات درزدار مانیسمان,درزدار رده 40 مانیسمان,فروشنده اتصالات مانیسمان,عرضه اتصالات مانیسمان,انواع اتصالات مانیسماناتصالات مانیسمان,اتصالات مانیسمان درزدار,مانیسمان رده 40,رده 40 مانیسمان,اتصالات رده 40,اتصالات درزدار مانیسمان,درزدار رده 40 مانیسمان,فروشنده اتصالات مانیسمان,عرضه اتصالات مانیسمان,انواع اتصالات مانیسمان
css slideshow by WOWSlider.com v7.8

لیست قیمت لوله های مانیسمان اهوازی

لیست قیمت لوله های مانیسمان اهواز (ساخت کارخانه اهواز)

 در تهران و سایر استانها

                                                                                                                         

 خرید و فروش و بورس انواع لوله لوله های مانیسمان اهواز (در رده های مختلف 40 و 80 و ...)- بورس و مرکز خرید و قیمت انواع لوله - نمایندگی فروش

 

ردیف

شرح

واحد

بهای واحد

بهای کل

1

لوله 2/1 معمولی

 

420.000

 

2

لوله 4/3 معمولی

 

460.000

 

3

لوله "1 معمولی

 

560.000

 

4

لوله 4/11 معمولی

 

560.000

 

5

لوله 2/11 معمولی

 

680.000

 

6

لوله "2 معمولی

 

930.000

 

7

لواه 2/21 معمولی

 

1.320.000

 

8

لوله "3 معمولی

 

1.650.000

 

9

لوله "4 معمولی

 

2.180.000

 

10

لوله "5 معمولی

 

2.750.000

 

11

لوله "6 معمولی

 

4.400.000

 

12

لوله 2/1رده 40

 

420.000

 

13

لوله 4/3 رده40

 

460.000

 

14

لوله "1 رده 40

 

630.000

 

15

لوله 4/11 رده 40

 

680.000

 

16

لوله 2/11 رده 40

 

850.000

 

17

لوله " رده 40

 

1.100.000

 

18

لوله 2/21 رده 40

 

1.920.000

 

19

لوله "3 رده 40

 

2.120.000

 

20

لوله "4 رده 40

 

2.300.000

 

21

لوله "5 رده 40

 

3.850.000

 

22

لوله "6 رده 40

 

5.300.000