• اتصالات مانیسمان,اتصالات مانیسمان درزدار,مانیسمان رده 40,رده 40 مانیسمان,اتصالات رده 40,اتصالات درزدار مانیسمان,درزدار رده 40 مانیسمان,فروشنده اتصالات مانیسمان,عرضه اتصالات مانیسمان,انواع اتصالات مانیسماناتصالات مانیسمان,اتصالات مانیسمان درزدار,مانیسمان رده 40,رده 40 مانیسمان,اتصالات رده 40,اتصالات درزدار مانیسمان,درزدار رده 40 مانیسمان,فروشنده اتصالات مانیسمان,عرضه اتصالات مانیسمان,انواع اتصالات مانیسمان
  • responsive sliderاتصالات مانیسمان,اتصالات مانیسمان درزدار,مانیسمان رده 40,رده 40 مانیسمان,اتصالات رده 40,اتصالات درزدار مانیسمان,درزدار رده 40 مانیسمان,فروشنده اتصالات مانیسمان,عرضه اتصالات مانیسمان,انواع اتصالات مانیسمان
  • اتصالات مانیسمان,اتصالات مانیسمان درزدار,مانیسمان رده 40,رده 40 مانیسمان,اتصالات رده 40,اتصالات درزدار مانیسمان,درزدار رده 40 مانیسمان,فروشنده اتصالات مانیسمان,عرضه اتصالات مانیسمان,انواع اتصالات مانیسماناتصالات مانیسمان,اتصالات مانیسمان درزدار,مانیسمان رده 40,رده 40 مانیسمان,اتصالات رده 40,اتصالات درزدار مانیسمان,درزدار رده 40 مانیسمان,فروشنده اتصالات مانیسمان,عرضه اتصالات مانیسمان,انواع اتصالات مانیسمان
css slideshow by WOWSlider.com v7.8

لیست قیمت انواع لوله

لیست قیمت جدید و روز در مرکز پخش و خرید و
 فروش و قیمت لوله و اتصالات بازار تهران 
انواع لوله و اتصالات  
آتش نشانی ، مانیسمان ، لوله و اتصالات گالوانیزه ،
لوله و اتصالات مانیسمان و مانسمان،لوله های جدار چاهی
،لوله های درزدار و بدون درز و درز مخفی ،
 لوله های گالوانیزه گلخانه ای   و ... 1395
 

ردیف

قیمت(ریال)

لوله مانیسمان

1

285,000

1/2

2

370,000

3/4

3

410,000

"1

4

520,000

1 1/4

5

680,000

1 1/2

6

980,000

2"

7

1,120,000

2 1/2

8

1,720,000

"3

9

2,120,000

"4

10

3,200,000

"5

11

4,200,000

"6

قیمت لوله مانیسمان (1) رده 40

12

305,000

1/2

13

385,000

3/4

14

510,000

"1

15

650,000

1  1/4

16

740,000

1 1/2    

17

1,090,000

"2

18

1,740,000

2 1/2

19

2,900,000

"4

20

,350,000

"4

21

2,300,000

"3

22

2,900,000

"5

23

5350,000

"6

ردیف

قیمت(ریال)

لوله مانیسمان

1

285,000

1/2

2

370,000

3/4

3

410,000

"1

4

520,000

1 1/4

5

680,000

1 1/2

6

980,000

2"

7

1,120,000

2 1/2

8

1,720,000

"3

9

2,120,000

"4

10

3,200,000

"5

11

4,200,000

"6

قیمت لوله مانیسمان (1) رده 40

12

305,000

1/2

13

385,000

3/4

14

510,000

"1

15

650,000

1  1/4

16

740,000

1 1/2    

17

1,090,000

"2

18

1,740,000

2 1/2

19

2,900,000

"4

20

,350,000

"4

21

2,300,000

"3

22

2,900,000

"5

23

5350,000

"6

 
لیست قیمت انواع لوله 

لوله APIسپاهان

قیمت

 بروز رسانی

96.09.18

لوله گلخانه ای

قیمت

لوله گالوانیزها

قیمت

لوله گازی

قیمت

1/2

260.000

1/2

274.000

1/2

310.000

1/2

-

3/4

330.000

3/4

387.000

3/4

485.000

3/4

-

"1

475،000

"1

475.000

"1

725.000

"1

-

1 1/4

664.000

1 1/4

540.000

1 1/4

860.000

1 1/4

تماس بگیرید

1 1/2

760.000

1 1/2

610.000

1 1/2

984.000

1 1/2

تماس بگیرید

"2

1،138.000

”2

810.000

"2

1،550.000

"2

تماس بگیرید

2 1/2

1.467.000

2  1/2

1،040.000

2 1/2

2.100.000

2 1/2

تماس بگیرید

"3

1.750.000

"3

1،234.000

"3

2.450.000

"3

تماس بگیرید

 

 

"4

1.640.000

"4

3.400.000

"4

تماس بگیرید

 

 

"5

-

"5

-

"5

تماس بگیرید

 

 

"4

-

"6

-

"6

تماس بگیرید

 

 

 

 

 

 

"8

تماس بگیرید

 
لیست قیمت انواع لوله 

 

لیست قیمت انواع لوله ...1394

قیمت(ریال)

لوله آتش نشانی

171,000

1.2

228,000

3.4

314,000

1

369,000

1-1.2

461,000

1-1.4

684,000

2

900,000

2-1.2

1,190,000

3

1,760,000

4

2,570,000

5

3,700,000

6

 
لیست قیمت انواع لوله 

قیمت(ریال)

لوله های گلخانه ای

171,000

1.2

228,000

3.4

314,000

1

369,000

1-1.2

461,000

1-1.4

684,000

2

900,000

2-1.2

1,190,000

3

1,760,000

4

2,570,000

5

3,700,000

6

 
لیست قیمت انواع لوله 

(قیمت ها ( ریال

لوله مانیسمان اهوازی

285,000

1.2

318,000

3.4

335,000

1

460,000

1-1.2

560,000

1-1.4

740,000

2

1,150,000

2-1.2

1,300,000

3

1,880,000

4

2,920,000

5

4,120,000

6

 
لیست قیمت انواع لوله 

قیمت (ریال

لوله API

170,000

1-1.2

230,000

3.4

310,000

1

460,000

1-1.2

535,000

1-1.4

610,000

920,000

2-1.2

1,150,000

3

1,680,000

4

2,150,000

5

3,100,000

6

 
لیست قیمت انواع لوله 

قیمت(ریال(

لوله گالوانیزه

240,000

1.2

280,000

3.4

425,000

1

540,000

1-1.2

600,000

1-1.4

850,000

2

1,200,000

2-1.2

1.600,000

3

1,900,000

4

5

6

 
لیست قیمت انواع لوله 

(قیمت ها ( ریال

لوله مانیسمان

175,000

1.2

325,000

3.4

320,000

1

380,000

1-1.2

485,000

1-1.4

715,000

2

900,000

2-1.2

1,240,000

3

1,800,000

4

2,700,000

5

3,850,000

6