• اتصالات مانیسمان,اتصالات مانیسمان درزدار,مانیسمان رده 40,رده 40 مانیسمان,اتصالات رده 40,اتصالات درزدار مانیسمان,درزدار رده 40 مانیسمان,فروشنده اتصالات مانیسمان,عرضه اتصالات مانیسمان,انواع اتصالات مانیسماناتصالات مانیسمان,اتصالات مانیسمان درزدار,مانیسمان رده 40,رده 40 مانیسمان,اتصالات رده 40,اتصالات درزدار مانیسمان,درزدار رده 40 مانیسمان,فروشنده اتصالات مانیسمان,عرضه اتصالات مانیسمان,انواع اتصالات مانیسمان
  • responsive sliderاتصالات مانیسمان,اتصالات مانیسمان درزدار,مانیسمان رده 40,رده 40 مانیسمان,اتصالات رده 40,اتصالات درزدار مانیسمان,درزدار رده 40 مانیسمان,فروشنده اتصالات مانیسمان,عرضه اتصالات مانیسمان,انواع اتصالات مانیسمان
  • اتصالات مانیسمان,اتصالات مانیسمان درزدار,مانیسمان رده 40,رده 40 مانیسمان,اتصالات رده 40,اتصالات درزدار مانیسمان,درزدار رده 40 مانیسمان,فروشنده اتصالات مانیسمان,عرضه اتصالات مانیسمان,انواع اتصالات مانیسماناتصالات مانیسمان,اتصالات مانیسمان درزدار,مانیسمان رده 40,رده 40 مانیسمان,اتصالات رده 40,اتصالات درزدار مانیسمان,درزدار رده 40 مانیسمان,فروشنده اتصالات مانیسمان,عرضه اتصالات مانیسمان,انواع اتصالات مانیسمان
css slideshow by WOWSlider.com v7.8

جعبه و لوله های آتشنشانی

لوله آتشنشانی چیست؟

با بالاتر رفتن و پیشرفت صنعت ساختمان که ایمنی،طول عمرو راحتی جز ابعاد حیاتی آن میباشد باید مواردی را که موجب افزایش سطح کیفی ساختمان میشود را مورد توجه قرار داد

در بعد ایمنی ساختمان با بالاتر رفتن سطح استاندارد جهانی و تبع آن ایران طبق دستور نظام مهندسی تمامی ساختمانها باید شرط ایمنی در ابعاد مختلف را رعایت نمایند که یکی از آن ها سیستم آتش نشانی میباشد

این سیستم دارای اجزای مختلف است که یکی از اجزای مهم آن لوله های آتشنشانی میباشد که طبق دستور میباید از لوله های بدون درز استفاده شود